Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Recitační soutěž na 1. stupni
30 1 2 3
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
4
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
5
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
6
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
McDonalds Cup 2024
7
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Školní rok 23/24 > Školní poradenské pracoviště

 Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Chytrá

Konzultační hodiny: pondělí 11.20 - 12.15

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

Hlavní úkoly:

 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • konzultant vytváření IVP
 • Spolupráce s dalšími pracovníky ve školním poradenském pracovišti

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Nováková

Konzultační hodiny: úterý  11:10 - 11:55

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

Hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace minimálního preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor, Policie ČR
 • Pomáhá zajišťovat specializované programy Pedagogicko-psychologické poradny, Centra prevence Uherský Brod a jiných organizací
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • Konzultant vytváření IVP

Kariérní poradenství: Mgr. Ladislava Mandíková

Konzultační hodiny: pondělí 12.00 - 13.00      

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

Hlavní úkoly:

 • Poskytuje poradenskou činnost k volbě povolání
 • Informuje o studijních možnostech na středních školách
 • Pomáhá s vyplněním přihlášek ke studiu na střední škole, zápisových lístků, v odvolacím řízení
 • Spolupráce s dalšími pracovníky ve školním poradenském pracovišti

Speciální pedagogové:

Mgr. et Mgr. Anna Borýsková

 Konzultační hodiny:  pondělí 9.25 - 10.10

Mgr. Marcela Beňovská

 Konzultační hodiny: pondělí 10.20 - 11.05

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

Hlavní úkoly:

 • Práce se žáky s poruchami učení v předmětu speciálně pedagogické péče
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům a asistentům pedagoga
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • Spolupráce s dalšími pracovníky ve školním poradenském pracovišti
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky s PO i pro vyučující

 

Kontakty:

Jméno, příjmení funkce E-mail
Mgr. Pavla Chytrá Výchovný poradce pavla.chytra@zssumice.cz
Mgr. Kateřina Nováková Školní metodik prevence katerina.novakova@zssumice.cz
Mgr. Ladislava Mandíková Kariérní poradce ladislava.mandikova@zssumice.cz
Mgr. et Mgr. Anna Borýsková Speciální pedagog anna.boryskova@zssumice.cz
Mgr. Marcela Beňovská Speciální pedagog marcela.benovska@zssumice.cz

 

PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ – UŽITEČNÉ ADRESY

https://poradnazl.cz/ Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, Pobočka KPPP Zlín v Uherském Brodě

www.svpdomek.cz  Středisko výchovné péče Zlín

https://zslogo.cz/?page_id=242  Speciálně pedagogické centrum

www.svphelp.cz  Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště

 

VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY – UŽITEČNÉ ADRESY

www.zkola.cz                   Publikace  Kam na školu ve ZK                

www.infoabsolvent.cz      Volba školy, oboru, filmy o různých povoláních

www.atlasskolstvi.cz        Studijní nabídky škol

www.scio.cz                     Pro studenty a rodiče

www.trexima.cz/poradenstvi/vzdelavaci-instituce Vzdělávací instituce, výzkum profesní orientace žáků