Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Recitační soutěž na 1. stupni
30 1 2 3
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
4
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
5
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
6
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
7
Školní zájezd do Londýna: nezapomenutelný zážitek
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro 9. ročník

Informace pro 9. ročníkInformace k výuce 9. třídy

 Každý žák bude mít minimálně 2 roušky + 1 (malý) ručník a sáček na jejich uložení
 Žáci 9. třídy tvoří jednu skupinu – 15 žáků
 Výuka bude probíhat 3krát týdně (pondělí, středa, pátek). Od 7:30 do 11:00
 Výuka je směřována k přijímacím zkouškám, které proběhnou 8. 6. 2020
 1. + 2. vyučovací hodina = blok Českého jazyka (Mgr. Datinská)
 3. + 4. vyučovací hodina = blok Matematiky (Mgr. Jurčíková)
 Pohyb žáků budou koordinovat zaměstnanci školy, kteří mohou náhodně měřit teplotu
 Před školou a ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny) musí mít žáci roušku a dodržovat vzdálenost 1,5 až 2m, platí zákaz shlukování.
 Výuka ve třídě probíhá bez roušek, pokud vyučující nerozhodne jinak.
 Je nutné se vyvarovat blízkého kontaktu a dodržovat všechna hygienická pravidla.
 Aktuální informace budou předávat žákům zaměstnanci školy
 V případě zjištění příznaků bude žák izolován a kontaktován zákonný zástupce, následně Krajská hygienická stanice
 Zákonní zástupci jsou povinni kontrolovat zdravotní stav dětí a v případě příznaků onemocnění Covid 19 neprodleně informovat Krajskou hygienickou stanici a ředitele školy

Průběh dne:

• Žáci přichází do školy v roušce v době 7:15 – 7:30
• Po vstupu do školy si dezinfikují ruce a dbají pokynů dozorujících pracovníků školy
• Oblečení uloží do skříňky, přezují se a boty ponechají před skříňkou
• Při odchodu z šaten si opět dezinfikují ruce
• Ve třídě je pro každého žáka jedna lavice v rozestupech minimálně 2 metry.
• Umyvadlo s dezinfekčními prostředky je žákům plně k dispozici a každý má vlastní ručník
• Další pokyny předává vyučující a žáci musí jeho pokyny dodržovat.
• Při nedodržování pokynů, bude kontaktován zákonný zástupce a žák bude následně vyloučen z tohoto typu vzdělávání.
• Ve třídě si žáci mohou odložit roušku do připraveného sáčku.
• V případě opuštění třídy či v době přestávky je nutné si roušku znovu nasadit.
• Svačina bude probíhat ve třídě a v lavici s dodržením bezpečných vzdáleností
• Toalety jsou vybaveny dezinfekčním mýdlem a jednorázovými ručníky.
• Výuku ukončí vyučující, a žáci uklidí své místo.
• Následuje odchod do šaten a žáci opustí školu.
• Třída a společné prostory budou po odchodu žáků pečlivě dezinfikovány
• Je nutné doma roušky a ručník dezinfikovat či vyměnit.