23 Leden 2020 ~ 0 Comments

Výskyt pedikulózy (vši dětské)

Vážení rodiče,
v dětských školních kolektivech dochází občas k výskytu pedikulózy (vši dětské). V případě výskytu je důležitá spolupráce s rodiči všech dětí.
Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou pravidelné prohlídky vlasů. Prohlídky vlasů musí provádět sami rodiče. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat.

Povinnosti rodičů:
• nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší nebo hnid u dítěte
• zabezpečit ošetření hlavy dítěte – odstranit vši i hnidy
• omluvit dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou
• poslat dítě do školy až po důsledném odvšivení

Povinnosti školy:
• informovat rodiče daného žáka
• informovat rodiče ostatních žáků

Je nutné, aby rodiče svým dětem důkladně prohlédli vlasy a v případě výskytu vší provedli odstranění parazitů z hlavy dítěte a zároveň omluvili dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou k vyčištění vlasů.
Podrobnější informace naleznete ve výnosu MŠMT zde: Výnos MŠMT.
Věnujte, prosíme, těmto informacím pozornost.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

V Šumicích dne 23. 1. 2020

Michal Vrága
ředitel školy

Leave a Reply