Volnočasové aktivity

Nabídka kroužků pro školní družinu a 1. stupeň ZŠ

Kroužek Vedoucí Věková skupina Čas
Čtenářský kroužek Matúšová, Blahová 3. – 5.tř. Čtvrtek 12:30
Logické a deskové hry Juřeníková, Válková 1. – 3.tř. Středa 12:30
Šachový kroužek Surý 1. – 5.tř. Čtvrtek 12:30
Kroužek angličtiny Pappová, Šmídová 4.tř. Úterý   13:00
Florbal mladších žáků Souček 2. – 6.tř. Úterý   14:45
Pohybové hry (atletika, gymnastika) Vrága, Nováková 1. – 4.tř. Pondělí 13:00
Fotbalová přípravka Pančocha 1. – 3.tř. Pátek   12:15
Sboreček Jurčíková 1. – 6.tř. Pátek   13:00
Tabletová herna Zemánková, Souček, Matúšová, … 1. – 4.tř. Úterý   13:45
Kroužek vaření Surá, Křivánková 1. – 4.tř. Středa 13:30

Pravidla a přihlášky

  • Kroužky začínají od 1. 10. 2018

  • Závazné přihlášky přijímáme do 14. 9. 2018

  • Kroužky jsou financovány z peněz EU a pro přihlášené žáky budou zdarma

  • Kroužky jsou primárně určeny pro žáky školní družiny, zbylá místa obsadí ostatní žáci prvního stupně školy, případně žáci 6. třídy (viz tabulka)

  • Pro přihlášené žáky bude účast závazná a vzhledem k nastaveným pravidlům financování bude nutno každou absenci omlouvat písemně

  • Minimální počet žáků v kroužku je 6, o maximálním počtu rozhodne vedoucí kroužku

  • Při malém zájmu žáků nebude kroužek otevřen

Nabídka kroužků pro 2. stupeň ZŠ – bude upřesněno

Další informace získáte u svých třídních učitelů nebo pošlete dotaz na školní email.