14 Červen 2016 ~ 0 Comments

Učení druháků v přírodě

Ve středu 8.6. jsme se vydali učit do přírody. Po cestě jsme pozorovali  vše kolem nás a paní učitelka nám z tohoto pozorování dala zábavný kvíz. Na různých stanovištích jsme četli, plnili matematické úkoly, poznávali stromy, květiny, zvířata, skládali obrázek z přírodnin, zaskákali panáka s měkkými a tvrdými slabikami, luštili hádanky.  Přestávky jsme trávili různými sportovními aktivitami, zahráli si fotbal.  Počasí nám přálo a my jsme si celé dopoledne  krásně užili.

Leave a Reply