19 Červen 2019 ~ 0 Comments

Školní výlet I.,II. a III. třídy

Dne 13.6. se vydali žáci 1.,2., a 3.ročníku na školní výlet. Jelo se do Veselí nad Moravou, kde v parku plnili zábavné úkoly z přírody, pod vedením lektorky z centra CHKO Bílé Karpaty. Potom jsme pluli lodí do Vnorov, kde děti čekala ježibaba, která je provázela pohádkovou stezkou.Na celkem osmi stanovištích plnili žáci pohádkové úkoly – počítali kočky v perníkové chaloupce, lovili rybičky, poznávali kytičky…. Za každý správně splněný úkol dostali žáci tiskátko. Na konci pohádkové cesty všechny čekala malá odměna. Potom jsme se opět nalodili a pluli zpět do Veselí, kde nás na závěr čekalo malé občerstvení. Domů jsme se vrátili sice unavení, ale plni nových zážitků
učitelé I.,II. a III.třídy

Leave a Reply