28 Květen 2018 ~ 0 Comments

Školní družina na tradičním krmení koz

Školní družina i v letošním roce navštívila farmu pana Věrného. K panu Věrnému děti pro mladé kozy přinesly tentokrát mrkvičku. Pávi se před námi schovali, ale o cestě se však děti zastavily i u Julie Volaříkové, která má doma mláďátka veverek a na zpáteční cestě jsme navštívili ještě želvu Fifinku Kačky Košibové. Děkujeme tímto maminkám, které tuto návštěvu dovolily. Děti si vycházku po šumických zvířátkách náramně užily.

děti a vychovatelky ŠD

Leave a Reply