23 Červen 2019 ~ 0 Comments

Předčítání knih ve II.třídě

Ve dnešní uspěchané a přetechnizované době si najde čas na knihu stále menší počet dětí. Čtení má přitom na rozvoj dětí blahodárný vliv – rozvíjí slovní zásobu, představivost….Abychom děti více přilákali ke knihám, vyzkoušeli jsme ve druhém pololetí předčítání z knih staršími spolužáky. Pravidelně k nám chodily žákyně 7. a 8. ročníku a četly žákům ukázky z různých knih – pohádky, příběhy o dětech, o zvířátkách, o strašidlech….Děti se na čtení každý čtvrtek těšily a se zaujetím poslouchaly. O jednotlivých knihám jsme si potom vyprávěli, plnili z nich různé úkoly…. Děkujeme děvčatům i paní učitelce Datinské za spolupráci. S děvčaty se druháci rozloučili předáním vlastnoručně vyrobených záložek do knih a společným potleskem.

S.Válková

Leave a Reply