04 Listopad 2015 ~ 0 Comments

Pastelkiáda ve II.třídě

                                                             

Na konci října proběhla ve II.třídě PASTELKIÁDA. Žáci plnili v průběhu dne různé úkoly, které měli zaznamenány na tabuli. Pořadí jednotlivých úkolů si volili sami, podle nálady a chuti. Za každý  správně splněný úkol  si natiskli pastelku.  Na závěr dne byli vyhodnoceni  ti nejšikovnější . Malou odměnou byli oceněni všichni , protože se v průběhu dne snažili.Tento způsob výuky pomáhá žákům učit se spolupracovat, komunikovat, řešit různé problémy , akceptuje jejich individuální tempo.            tř.uč. S.Válková

Leave a Reply