Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd, 8 odborných učeben (fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka a ateliér) a 2 učebny pro školní družinu.
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých i plánovaných akcích a dalších důležitých věcech. Stránky obsahují také zásadní dokumenty školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

11 Únor 2014 ~ 0 Comments

Hvězdičkový den

Hvězdičkový den Den před vysvědčením proběhl ve II.třídě Hvězdičkový den. Žáci měli na tabuli napsány různé úkoly na celý den a za každý správně splněný úkol dostali hvězdičku. V závěru dne proběhlo vyhodnocení jejich práce. Tyto dny jsou zařazovány do výuky zhruba jednou za měsíc. Žáci se na ně vždy těší. Pracují podle nálady a [...]

05 Únor 2014 ~ 0 Comments

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 27.-29. ledna na ZŠ Šumice proběhlo školní kolo anglické olympiády. Letos byl rekordní počet účastníků, soutěžilo 54 žáků. Z toho v kategorii IA (6. a 7. třída) 30 žáků a v kategorii IIA (8. a 9. třída) 24 žáků. Olympiáda měla dvě části: písemné a ústní kolo. Písemné kolo se skládalo z poslechu a práce s textem, v ústní [...]

04 Únor 2014 ~ 0 Comments

Lyžařský výcvikový kurz – 11. až 17. ledna 2014

Na lyžařský výcvikový kurz jsme vyjeli časně ráno 11.1.2014. Rozloučili jsme se s rodiči a vydali jsme se na cestu do Velkých Karlovic. Cesta netrvala dlouho a my byli na místě v hotelu Na Pluskovci. Hned po vybalení a po obědě jsme se vydali na malý svah s pomou, na kterém jsme se rozdělili do [...]

28 Leden 2014 ~ 0 Comments

Výroční zpráva ředitele školy za rok 2012/2013

Kompletní výroční zprávu ředitele školy za uplynulý školní rok 2012/2013 ve formátu PDF naleznete ke stažení zde. Přehled klasifikace v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce ve formátu PDF je ke stažení zde.

27 Leden 2014 ~ 0 Comments

Zápis do 1. třídy školního roku 2014/2015

Zápis do prvního ročníku školního roku 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2014 v budově Základní školy Šumice ve 14.00 hodin. Mgr. Petr Vrága

03 Prosinec 2013 ~ 0 Comments

Kniha – náš kamarád

  Blíží se dlouhé zimní večery a čas Vánoc, kdy si můžeme krátit čas nejen sledováním televize nebo počítače, ale i čtením nějaké zajímavé knihy. Ve druhé třídě proběhl projektový den s názvem Kniha – náš kamarád, aby se u dětí zvýšil zájem o knihy. Žáci si přinesli knížky pohádkové, s básničkami, říkadly, ale i [...]

05 Listopad 2013 ~ 0 Comments

Akce v září a říjnu

V prvních dvou měsících školního roku 2013/14se uskutečnily následující akce : – 18. 9. beseda cestovatele Karla Soboty pro žáky I. stupně o Africe, pro žáky II. stupně o Litvě, – 24. 9. se reprezentanti koly zúčastnili v Uherském Brodě Sprinterskéh víceboje s několika medailovými úspěchy, – 27. 9. navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště [...]

05 Listopad 2013 ~ 0 Comments

Adaptační kurz

Ve dnech 10. až 12. 9. 2013 uspořádala škola pro žáky 6. ročníku adaptační kurz ve středisku Monte Lope. Tohoto úvodního kurzu se zúčastnilo všech 21 žáků VI. ročníku. Děti si zde začali tvořit nový třídní kolektiv a navazovat nové vztahy s mnohými hrami i úkoly v oblasti etické výchovy, zdravotní výchovy i prohlubování různých [...]

05 Listopad 2013 ~ 0 Comments

Zahájení školního roku 2013/2014

V pondělí dne 2. září 2013 byl zahájen v Základní škole Šumice školní rok 2013 / 14. Do školy nastoupilo celkem 168 žáků, z toho 129 ze Šumic, 17 z Nezdenic, 15 z Rudic, 5 ze Záhorovic a 2 z Uh. Brodu. Do prvního ročníku nastoupilo 15 dětí, z toho 5 děvčat a 10 chlapců. [...]

Tags:

23 Leden 2013 ~ 0 Comments

Projektový den ČR s SR

V úterý 15. ledna 2013 proběhl na naší škole projektový den – Rozdělení Československa a vznik samostatných republik 1. 1. 1993. Děti si zahrály slovenské hry, vařily halušky, překládaly ze slovenštiny, malovaly národní vlajky a znaky a také se poučily o slovenských zajímavostech. Příjemným zakončením byl „slovenský“ oběd ve školní jídelně. Jiřina Datinská