Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd, 8 odborných učeben (fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka a ateliér) a 2 učebny pro školní družinu.
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých i plánovaných akcích a dalších důležitých věcech. Stránky obsahují také zásadní dokumenty školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

11 Únor 2016 ~ 0 Comments

Exkurze do laboratoří a Experimentária Otrokovice

V úterý 26. ledna navštívila skupina žáků z deváté třídy laboratoře a nové Experimentárium v Otrokovicích. Žáci měli možnost vidět velké množství chemických pokusů, některé si sami i vyzkoušeli. V Experimentáriu pozorovali a zkoušeli různá fyzikální, mechanická a další technická a elektronická zařízení a seznamovali se s nejmodernějšími technologiemi. Celá akce byla úžasná a doufáme, [...]

30 Leden 2016 ~ 0 Comments

SMAJLÍKOVÝ DEN VE III. TŘÍDĚ

Poslední úterý I. pololetí proběhl ve III. třídě SMAJLÍKOVÝ DEN. Na tabuli měli žáci nabídku povinných i nepovinných úkolů. Každý si sám volil pořadí a za každou splněnou činnost získal veselého smajlíka. Ve třídě vládla příjemná pracovní aktivita, třeťáci takto během dopoledne absolvovali různé činnosti z českého jazyka, matematiky, prvouky, ale také zpívali, malovali a [...]

27 Leden 2016 ~ 0 Comments

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

21 Leden 2016 ~ 0 Comments

Tvoření obrázků z potravin

V prvouce jsme probírali zdravou výživu a na závěr tématu jsme si připravili zdravou svačinku. Vytvářeli jsme obrázky z různých potravin, které nám paní učitelka nakoupila. Vznikla   nám krásná zvířátka, domečky, příšerky – každý si poskládal něco podle své fantazie.  Na jednotlivých výtvorech jsme si s chutí pochutnali. Byla to zábava a nějaký obrázek  z jídla si zkusíme vytvořit [...]

19 Leden 2016 ~ 0 Comments

Předvánoční putování

  Před vánočními prázdninami jsme si ve škole užili Předvánoční putování. Paní učitelka nám přichystala úkoly, které se týkaly vánočního období. My jsme ve dvojicích procházeli školu, jednotlivé úkoly našli a splnili. Odpovídali jsme na různé otázky, skládali puzzle, kreslili, zazpívali našim paním kuchařkám vánoční koledy. Za každý splněný úkol jsme si mohli vybrat malou [...]

19 Leden 2016 ~ 0 Comments

Fyzika pro 8. ročník

Prezentace učiva z fyziky ke kapitole Teplo je ke stažení nebo prohlížení zde: Teplo – teorie Nezapomeňte si vypracovat i cvičení na koncích jednotlivých kapitol v učebnici. Test píšeme ve čtvrtek 21.1.

11 Leden 2016 ~ 0 Comments

Ples školy

22. prosince se deváťáci rozloučili se starým rokem 2015 tradičním plesem, který každoročně pořádají pro své kamarády nejstarší žáci školy. Téma plesu byl Hollywood a k vidění byly některé opravdu vydařené masky. Kromě klasického občerstvení, soutěží, her, tance a tomboly přišli organizátoři s několika novinkami: nabídka zmrzliny, fotokoutek s Instagramem a také vtipné předávání Oskarů [...]

10 Leden 2016 ~ 0 Comments

Habsburská předvánoční Vídeň

V pátek 18. prosince se na naší škole uskutečnil zájezd do předvánoční Vídně. Odjíždělo se brzy ráno od školy. Cesta byla plynulá, trvala asi 3 hodiny. Nejprve jsme navštívili zámek a zahradu Schönbrunn, Neptunovu fontánu a kolonádu Gloriette. Pak jsme se přesunuli do centra Vídně, zhlédli jsme Hofburg, Dóm sv. Štěpána, památník Alžběty Bavorské – [...]

04 Leden 2016 ~ 0 Comments

Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. navštívil Mikuláš, anděl i čert spolu s patrony z IX. třídy prvňáčky. Popovídali si s nimi, zazpívali a předali malé dárečky.

13 Prosinec 2015 ~ 0 Comments

Předškoláci ve škole

  Už poněkolikáté připravují žáci I. stupně naší školy PŘEDŠKOLÁCKÝ DEN. Letos proběhl 8. prosince. Děti z MŠ, které půjdou k zápisu do I. třídy, navštívili v doprovodu svých učitelek I., II., III., IV. i V. třídu. V každé třídě jim žáci předvedli něco z toho, co umí, ale také připravili drobnou zábavnou aktivitu pro svoje kamarády ze školky a [...]