Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd, 8 odborných učeben (fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka a ateliér) a 2 učebny pro školní družinu.
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých i plánovaných akcích a dalších důležitých věcech. Stránky obsahují také zásadní dokumenty školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

23 Leden 2013 ~ 0 Comments

Projektový den ČR s SR

V úterý 15. ledna 2013 proběhl na naší škole projektový den – Rozdělení Československa a vznik samostatných republik 1. 1. 1993. Děti si zahrály slovenské hry, vařily halušky, překládaly ze slovenštiny, malovaly národní vlajky a znaky a také se poučily o slovenských zajímavostech. Příjemným zakončením byl „slovenský“ oběd ve školní jídelně. Jiřina Datinská