KONTAKTY

Telefonní kontakty

Jméno Informace Telefon
Vrága Michal ředitel 605 505 591
Surý Karel zástupce ředitele 776 137 480
1.stupeň učitelé 1. stupně 602 187 609
Mošťková Leona účetní 736 514 190
Surá Ivana školní družina 736 513 020
Mašejová Jaroslava školní jídelna 737 163 952
Pančocha Josef školník 736 514 183

 

Emailové kontakty zaměstnanců školy

Jméno Informace Email
Vrága Michal ředitel, Tv, Z michal.vraga@zssumice.cz
zssumice@zssumice.cz
Surý Karel zástupce ředitele, M, Př, Tv karel.sury@zssumice.cz
Datinská Jiřina Č, Ov, Př
metodička prevence
jirina.datinska@zssumice.cz
Jurčíková Bohumila 7. třída, M, Pč bohumila.jurcikova@zssumice.cz
Juřeníková Blanka 1. stupeň, 3. třída blanka.jurenikova@zssumice.cz
Mandíková Ladislava Č, D, Vv
výchovná poradkyně
ladislava.mandikova@zssumice.cz
Matúšová Lenka 1. stupeň, 5. třída, Ev lenka.matusova@zssumice.cz
Mrázková Jarmila 1. stupeň, 1. třída jarmila.mrazkova@zssumice.cz
Nováková Kateřina Tv, Z, VkZ, Vv katerina.novakova@zssumice.cz
Pappová Pavlína 8. třída, Aj pavlina.pappova@zssumice.cz
Souček Pavel 1. stupeň, 4. třída, Hv pavel.soucek@zssumice.cz
Šmídová Adéla 9. třída, Nj, Aj adela.smidova@zssumice.cz
Válková Světlana 1. stupeň, 2. třída svetlana.valkova@zssumice.cz
Zemánková Magda Ch, F, Inf, Př
ICT koordinátorka
magda.zemankova@zssumice.cz
Surá Ivana vedoucí školní družiny, Pč ivana.sura@zssumice.cz
Křivánková Radka vychovatelka školní družiny radka.krivankova@zssumice.cz
Mošťková Leona účetní leona.mostkova@zssumice.cz
Mašejová Jaroslavaa vedoucí školní jídelny jaroslava.masejova@zssumice.cz
Pančocha Josef školník josef.pancocha@zssumice.cz