KONTAKTY

Telefonní kontakty

Jméno Informace Telefon
Vrága Michal ředitel 605 505 591
Surý Karel zástupce ředitele 776 137 480
1.stupeň učitelé 1. stupně 602 187 609
Mošťková Leona účetní 736 514 190
Surá Ivana školní družina 736 513 020
Mašejová Jaroslava školní jídelna 737 163 952
Pančocha Josef školník 736 514 183

 

Emailové kontakty zaměstnanců školy

Jméno Informace Email
Vrága Michal ředitel, Tv, Z michal.vraga@zssumice.cz
zssumice@zssumice.cz
Surý Karel zástupce ředitele, M, Př, Tv karel.sury@zssumice.cz
Beňovská Marcela speciální pedagožka, M, Pč, Inf marcela.benovska@zssumice.cz
Datinská Jiřina Č, Ov, Pč jirina.datinska@zssumice.cz
Chytrá Pavla 1. stupeň, 3. třída, Aj pavla.chytra@zssumice.cz
Jurčíková Bohumila 8. třída, M bohumila.jurcikova@zssumice.cz
Juřeníková Blanka 1. stupeň, 1. třída blanka.jurenikova@zssumice.cz
Mandíková Ladislava Č, D, Vv
výchovná poradkyně
ladislava.mandikova@zssumice.cz
Matúšová Lenka 6. třída, Č, Ov, Ev, Vkz lenka.matusova@zssumice.cz
Mrázková Jarmila 1. stupeň, 2. třída jarmila.mrazkova@zssumice.cz
Mudrák Jaroslav jaroslav.mudrak@zssumice.cz
Nováková Kateřina 7. třída, Tv, Z, Př, VkZ
metodička prevence
katerina.novakova@zssumice.cz
Pappová Pavlína 9. třída, Aj, Vkz pavlina.pappova@zssumice.cz
Souček Pavel 1. stupeň, 5. třída, Hv pavel.soucek@zssumice.cz
Šmídová Adéla Nj, Aj adela.smidova@zssumice.cz
Válková Světlana 1. stupeň, 4. třída svetlana.valkova@zssumice.cz
Zemánková Magda Ch, F, Inf, Př
ICT koordinátorka
magda.zemankova@zssumice.cz
Surá Ivana vedoucí školní družiny, Vv ivana.sura@zssumice.cz
Křivánková Radka vychovatelka školní družiny radka.krivankova@zssumice.cz
Mošťková Leona účetní leona.mostkova@zssumice.cz
Mašejová Jaroslava vedoucí školní jídelny jaroslava.masejova@zssumice.cz
Pančocha Josef školník josef.pancocha@zssumice.cz