Družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA sídlí na základní škole Šumice, využívá dvě k tomu určené třídy. Cílem je postarat se o dobrý vývoj žáčků, které ji navštěvují (žáci prvních až čtvrtých tříd). Snažíme se naučit je soužití ve společnosti, toleranci vůči spolužákům, rozvíjíme jejich výtvarného a kreativního ducha.

VYCHOVATELKY
Bc. Ivana Surá – vedoucí
Radka Křivánková

E-MAIL: skolnidruzina.sumice@seznam.cz
TELEFON: 736 513 020

Další aktuality a fotografie ze školní družiny naleznete zde.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.druzina-sumice.webnode.cz