31 Květen 2018 ~ 0 Comments

Dopravní výchova ve 4.třídě

Dne 31.5. 2018 žáci 4. třídy absolvovali dopravní výuku na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Nejprve jim instruktor vysvětlil jednotlivé značky a ukázkové situace, které mohou na silnici nastat. Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny, ve kterých absolvovali výcvik. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na zapůjčených kolech a zhlédly výukové video. Své dovednosti a znalosti pak museli prokázat v rámci písemného „absolventského“ testu a prověřit svou teorii také v praxi jízdou, kterou posléze hodnotil instruktor. Žáci, kteří vše zvládli, na závěr výcviku získali „Průkaz cyklisty“.

 

 

Leave a Reply