27 Květen 2019 ~ 0 Comments

Den s hasiči

Dne 27. 5. 2019 žáky prvního stupně navštívili dobrovolníci z řad JDH Šumice, aby našim dětem přiblížili práci hasičů. Nejprve s dětmi probrali teoretickou část, ve které jim osvětlili, co je náplní práce hasiče, jaké pomůcky používá, jak probíhá samotný zásah apod. Žáci si mohli vyzkoušet výbavu hasiče, např. dýchací masku, přilbu aj.
Druhá část programu probíhala na hasičském hřišti, kde jednotlivé skupinky na pěti stanovištích zkoušely různé hasicí techniky (např. pěnový hasicí přístroj a vodní dělo) a samozřejmě nechyběla ani ukázka hasičských vozů a výbavy v nich.
Den se vydařil, počasí nám vyšlo a věříme, že budou mít naše děti na co vzpomínat..

Leave a Reply