Třídy

28 Květen 2016 ~ 0 Comments

Výlet do Uherského Brodu

V úterý 17. května mohli lidé v Uherském Brodě potkávat děti z naší I., II. a III. třídy. Vyučování ve třídě jsme totiž vyměnili za malý výlet. Každá třída navštívila tři místa. Jedno bylo dětské oddělení Knihovny Františka Kožíka, druhé Muzeum J. A. Komenského s expozicí výrobků stavebnice Merkur a hernou. Digitální planetárium v Domě kultury bylo třetím místem našeho [...]

Continue Reading

25 Duben 2016 ~ 0 Comments

Přátelské setkání 4. a 5. tříd ZŠ Šumice a ZŠ Nezdenice

V pátek 15.4.2016 jsme na naší škole přivítali děti 4. a 5. třídy ze ZŠ Nezdenice. Měly možnost si prohlédnout naši školu, nahlédnout do tříd, odborných učeben i do jídelny. Ve sportovní hale proběhlo následně přátelské utkání ve vybíjené, nejprve mezi žáky 4. tříd, poté mezi páťáky. Děti z naší školy po skončení utkání předvedly [...]

Continue Reading

19 Duben 2016 ~ 0 Comments

KOVOSTEEL Staré Město

11. dubna 2016 se vypravila 5. třída společně s p. učitelem Součkem, p. školníkem Pančochou a maminkou Gabči Křivánkové na exkurzi do Starého Města. Cílem bylo dovědět se něco více o zpracování a třídění odpadu a následně pak o netradičním využití kovoodpadu ve formě kovových zvířat ( jediná kovoZOO v Evropě ). Děti měli nejdříve [...]

Continue Reading

27 Březen 2016 ~ 0 Comments

Jarní hraní ve III. třídě

„Co děláte?“….. „Máme jarní hraní!“ Tak odpovídali třeťáci, když ve vyučování hledali barevná vajíčka na chodbách školy. V úterý a ve středu před velikonočními prázdninami nechali odpočívat sešity a učebnice a tak trochu si hráli. Přitom si sami vybírali pracovní listy, které jim vyhovovaly (tím procvičovali český jazyk, matematiku, prvouku i angličtinu), četli a povídali [...]

Continue Reading

27 Březen 2016 ~ 0 Comments

Vynášení Morany ve 2. třídě

  Několik dní před Velikonocemi  se žáci 2. třídy rozloučili se zimou. Ve škole měli připravenu jednu velkou – společnou Moranu  a každý si ještě vyrobil svoji  malou , papírovou. Putování začalo před školou, kde se žáci s Moranou loučili připravenými básničkami a říkadly. Za doprovodu paliček, bubínků, chrastidel došli k řece Olšavě. Tam byla Morana  zapálena [...]

Continue Reading

06 Březen 2016 ~ 0 Comments

Krmení ptáčků – 1. a 9. třída

Čekali jsme zimu i se sněhem a mrazy, a proto jsme chtěli přilepšit ptáčkům. Patroni nám pomohli s výrobou krmítek a my jsme je rozvěsili do okolí školy a blízkého parku. Ptáčci si na semínkách i tak pochutnali.

Continue Reading

06 Březen 2016 ~ 0 Comments

Veršované dopoledne ve III. třídě

Ve středu 2. března jsme měli VERŠOVANÉ DOPOLEDNE. Co jsme dělali? …Moc jsme se neučili…Paní učitelka měla na každou hodinu přichystané veršované povídání…Četli jsme, jak Neználek skládal verše…Četli jsme a psali veršovanou pohádku…Kreslili obrázky…Hráli jsme si s rýmy…Doplňovali veršované hádanky v prvouce…Hráli rýmovaného Černého Petra…Zpívali a hráli…Na závěr jsme měli recitační soutěž a bodovali naše spolužáky…A není [...]

Continue Reading

30 Leden 2016 ~ 0 Comments

SMAJLÍKOVÝ DEN VE III. TŘÍDĚ

Poslední úterý I. pololetí proběhl ve III. třídě SMAJLÍKOVÝ DEN. Na tabuli měli žáci nabídku povinných i nepovinných úkolů. Každý si sám volil pořadí a za každou splněnou činnost získal veselého smajlíka. Ve třídě vládla příjemná pracovní aktivita, třeťáci takto během dopoledne absolvovali různé činnosti z českého jazyka, matematiky, prvouky, ale také zpívali, malovali a [...]

Continue Reading

21 Leden 2016 ~ 0 Comments

Tvoření obrázků z potravin

V prvouce jsme probírali zdravou výživu a na závěr tématu jsme si připravili zdravou svačinku. Vytvářeli jsme obrázky z různých potravin, které nám paní učitelka nakoupila. Vznikla   nám krásná zvířátka, domečky, příšerky – každý si poskládal něco podle své fantazie.  Na jednotlivých výtvorech jsme si s chutí pochutnali. Byla to zábava a nějaký obrázek  z jídla si zkusíme vytvořit [...]

Continue Reading

19 Leden 2016 ~ 0 Comments

Předvánoční putování

  Před vánočními prázdninami jsme si ve škole užili Předvánoční putování. Paní učitelka nám přichystala úkoly, které se týkaly vánočního období. My jsme ve dvojicích procházeli školu, jednotlivé úkoly našli a splnili. Odpovídali jsme na různé otázky, skládali puzzle, kreslili, zazpívali našim paním kuchařkám vánoční koledy. Za každý splněný úkol jsme si mohli vybrat malou [...]

Continue Reading