Třídy

21 Leden 2016 ~ 0 Comments

Tvoření obrázků z potravin

V prvouce jsme probírali zdravou výživu a na závěr tématu jsme si připravili zdravou svačinku. Vytvářeli jsme obrázky z různých potravin, které nám paní učitelka nakoupila. Vznikla   nám krásná zvířátka, domečky, příšerky – každý si poskládal něco podle své fantazie.  Na jednotlivých výtvorech jsme si s chutí pochutnali. Byla to zábava a nějaký obrázek  z jídla si zkusíme vytvořit [...]

Continue Reading

19 Leden 2016 ~ 0 Comments

Předvánoční putování

  Před vánočními prázdninami jsme si ve škole užili Předvánoční putování. Paní učitelka nám přichystala úkoly, které se týkaly vánočního období. My jsme ve dvojicích procházeli školu, jednotlivé úkoly našli a splnili. Odpovídali jsme na různé otázky, skládali puzzle, kreslili, zazpívali našim paním kuchařkám vánoční koledy. Za každý splněný úkol jsme si mohli vybrat malou [...]

Continue Reading

04 Leden 2016 ~ 0 Comments

Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. navštívil Mikuláš, anděl i čert spolu s patrony z IX. třídy prvňáčky. Popovídali si s nimi, zazpívali a předali malé dárečky.

Continue Reading

05 Listopad 2015 ~ 0 Comments

Jablíčkový den ve II.třídě

Den před podzimními prázdninami jsme si udělali zajímavý den o jablíčkách. Všichni žáci přišli v barvách jablek. Každý si v průběhu dne připravil svačinku – strouhaná jablka, piškoty, pudink. K tomu jsme si uvařili jablíčkový čaj. Žáci si zazpívali písničky o jablkách, seznámili  se s různými příslovími a říkankami o jablíčkách, počítali jablíčkový matematický strom, tvořili věty o jablíčkách, [...]

Continue Reading

04 Listopad 2015 ~ 0 Comments

Pastelkiáda ve II.třídě

                                                              Na konci října proběhla ve II.třídě PASTELKIÁDA. Žáci plnili v průběhu dne různé úkoly, které měli zaznamenány na tabuli. Pořadí jednotlivých úkolů si volili sami, podle nálady a chuti. Za každý  správně splněný úkol  si natiskli pastelku.  Na závěr dne byli vyhodnoceni  ti nejšikovnější . Malou odměnou byli oceněni všichni , protože se v průběhu dne [...]

Continue Reading

23 Září 2015 ~ 0 Comments

Adaptační kurz 6. třídy

  Naše třída se zúčastnila ve dnech 8.-10. září 2015 adaptačního kurzu pro 6. ročník. Byli jsme ubytováni na Maršově v bývalé škole. Na každý den jsme měli připravený zajímavý program.  Někdy jsme hráli hry, jindy jsme pracovali do sešitu etické výchovy. Mívali jsme rozcvičku i polední klid. Prošli jsme stezku odvahy a podnikli jsme i [...]

Continue Reading

03 Září 2015 ~ 0 Comments

Vítání nových prvňáčků

V naší škole proběhlo 1. září, již tradičně, vítání prvňáčků. Děti přišly v doprovodu svých rodičů a blízkých. Přivítali je kromě paní učitelky a pana ředitele, také deváťáci, kteří budou mít nad nimi patronát celý školní rok. Popřát hodně úspěchů jim přišli také starosta obce a paní ředitelka mateřské školy. Žáci základní školy si pro [...]

Continue Reading

31 Srpen 2015 ~ 0 Comments

Ohlédnutí za prvním školním rokem prvňáčků

Ve školním roce 2014/2015 začalo navštěvovat naši školu celkem 19 prvňáčků. V průběhu celého školního roku měli prvňáčci své pomocníky- deváťáky, kteří  je přivítali 1. září ve škole. Průběžně navštěvovali prvňáčky o přestávkách a pomohli jim seznámit se s prostředím školy. Před Vánocemi proběhly společné vánoční dílny. Deváťáci si vyzkoušeli, jak se učí v 1. třídě.  Za jejich [...]

Continue Reading

17 Červen 2014 ~ 0 Comments

Fotogalerie – Školní výlet 2. třídy

Continue Reading

11 Únor 2014 ~ 0 Comments

Zápis do 1. třídy – 30. ledna 2014

Continue Reading