Informace

02 Červen 2020 ~ 0 Comments

Konzultační hodiny 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, od 8. června startují skupinové konzultační hodiny pro žáky druhého stupně, přesněji 6. – 8. třídy. Žáci by docházeli do školy 2x týdně dle speciálního rozvrhu a rozděleni do skupin (max. 15 žáků). Výuka by probíhala pouze dopoledne od 7:30 do 11:00 (4 vyučovací hodiny). Následně by žáci odcházeli domů. Obědy [...]

Continue Reading

22 Květen 2020 ~ 0 Comments

Organizace výuky prvního stupně a zásady fungování školy

Výuka začne 25. 5. 2020 a bude probíhat denně. Výuka je rozdělena do dvou základních částí: 1) Dopolední část (výuková) – od 7:30 do cca 11:00 (zajišťují třídní učitelé) 2) Odpolední část (družina) – od 11:00 do 15:00 (zajišťují vychovatelky) Lavice ve třídách jsou poskládány tak, aby žáci byli v bezpečné vzdálenosti 2 metry Ve [...]

Continue Reading

12 Květen 2020 ~ 0 Comments

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče, v příloze je přiložen anonymní seznam dětí zapsaných do 1. ročníku ZŠ Šumice pro školní rok 2020/2021. Kód (registrační číslo) pro identifikaci najdete na žádosti o přijetí nebo v mailu o registraci. Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ) (1) Michal Vrága, ředitel školy

Continue Reading

07 Květen 2020 ~ 0 Comments

Informace pro 9. ročník

Informace k výuce 9. třídy  Každý žák bude mít minimálně 2 roušky + 1 (malý) ručník a sáček na jejich uložení  Žáci 9. třídy tvoří jednu skupinu – 15 žáků  Výuka bude probíhat 3krát týdně (pondělí, středa, pátek). Od 7:30 do 11:00  Výuka je směřována k přijímacím zkouškám, které proběhnou 8. [...]

Continue Reading

07 Květen 2020 ~ 0 Comments

Základní informace k organizaci výuky na 1. stupni

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 1. stupně, na základě rozhodnutí vlády dojde 25. 5. 2020 k návratu žáků prvního stupně do škol. Rád bych vám oznámil bližší informace o organizaci a dalších souvislostech. Bohužel, některé podrobnosti nelze naplánovat bez přesného počtu žáků, kteří využijí tyto vzdělávací aktivity. Základní informace k organizaci: • Výuka bude [...]

Continue Reading

04 Květen 2020 ~ 0 Comments

Návrat 9. ročníků do škol

Vážení rodiče na základě rozhodnutí vlády dojde 11. 5. 2020 k návratu 9. ročníku do škol. Výuka bude směřována k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. V této situaci je zákonný zástupce povinen do 7. 5. 2020 vyjádřit zájem, zda bude žák navštěvovat výuku. Dále je nutné, aby se zákonný zástupce seznámil a podepsal [...]

Continue Reading

21 Duben 2020 ~ 0 Comments

Obědy pro občany obce Šumice

Vážení spoluobčané, milí rodiče, základní škola Šumice by vám, v této složité době ráda nabídla možnost odběru obědů. Kuchyně bude v provozu v pracovní dny od pondělí 27. 4. 2020. V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Jaroslavu Mašejovou na čísle 737 163 952. Informace k obědům: • Cílem je odlehčit občanům, rodičům i [...]

Continue Reading

31 Březen 2020 ~ 0 Comments

Zápis do 1. třídy ZŠ ŠUMICE

Vážení rodiče, jak už jsem vás dříve informoval, proběhne zápis k základnímu vzdělávání bez osobní účasti dětí i rodičů. Zápis proběhne podle všech právních předpisů. Příjem žádostí k základnímu vzdělávání bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020. Postup je následující: Zákonní zástupci žádající o zapsání či odklad dítěte do ZŠ ŠUMICE: 1) Vyplní [...]

Continue Reading

30 Březen 2020 ~ 0 Comments

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, rád bych vás touto cestou informoval o průběhu a fungování distanční výuky na šumické základní škole. Jsem přesvědčen, že většina žáků a zákonných zástupců přistoupila k této netradiční situaci zodpovědně a vidí v ní i určitou výzvu. Slovo výzva bych použil i na opačné straně a to u pedagogů, kteří se v této [...]

Continue Reading

30 Březen 2020 ~ 0 Comments

S čím pracujeme v rámci distanční výuky

V následujícím komentáři bych pro vás rád shrnul, s jakými nástroji distančního studia pracujeme: 1) Hlavní komunikační kanál jsou maily. Školní emaily žáků na Gmailu s příponou zssumice.cz, přes tento email se přihlašují k účtu Google. 2) Na prvním stupni učitelé komunikují přes osobní maily zákonných zástupců. První stupeň školy je dále pokrytý elektronickou žákovskou [...]

Continue Reading