Informace

13 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Uzavření ZŠ Šumice

Vážení rodiče, milí žáci od zítřka, středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020, bude Základní škola Šumice uzavřena pro všechny žáky. Výuka bude probíhat distanční formou. Bude uzavřena školní družina i jídelna pro všechny strávníky. Volnočasové aktivity (kroužky) jsou do odvolání přerušeny. Žáci budou mít prodloužené podzimní prázdniny, které začínají 26. 10. 2020 [...]

Continue Reading

09 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci, v následujících dvou týdnech dojde ke změnám ve výuce na druhém stupni základních škol. Na základě rozhodnutí MŠMT dojde k omezení výuku a následně bude probíhat tzv. střídavá výuka. Pro žáky naší školy to znamená, že: 12. – 16. 10. 2020 bude do školy chodit 6. a 7. třída (prezenční výuka) [...]

Continue Reading

29 Září 2020 ~ 0 Comments

Kroužky 2020

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 otevřeme kroužky později (většina 5. 10. 2020) a budou platit určitá omezení, která se mohou promítnout do fungování a frekvence kroužků. Mohlo by se stát, že při zhoršené epidemiologické situaci by byly kroužky omezeny nebo úplně zrušeny. Situace je organizačně velice složitá, ale budeme se snažit vyhovět maximálnímu počtu [...]

Continue Reading

23 Září 2020 ~ 0 Comments

Výuka v pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v pátek 25. 9. 2020 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. Děkuji za pochopení. Michal Vrága, ředitel školy

Continue Reading

22 Září 2020 ~ 0 Comments

ISIC školám

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také [...]

Continue Reading

17 Září 2020 ~ 0 Comments

Vytvoření rodičovského účtu

Vážení rodiče, v tomto školním roce škola přechází na modernější formu omlouvání absencí. Jedná se o elektronickou omluvenku v aplikaci ŠKOLA ON-LINE (DM Software), kterou již několik let využíváme jako žákovskou knížku, třídní knihu, matriku a pro další evidenci. V případě využívání elektronických omluvenek je nutné založit vždy minimálně jednomu ze zákonných zástupců tzv. rodičovský [...]

Continue Reading

09 Září 2020 ~ 0 Comments

Povinnost nošení roušek

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od zítřka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Je tedy nutné, aby všichni žáci měli počínaje zítřkem ve škole roušku. Roušky budou povinné ve společných prostorách školy. O použití roušky ve třídách rozhodují pedagogové. Děkujeme za pochopení. Michal Vrága, ředitel školy

Continue Reading

31 Srpen 2020 ~ 0 Comments

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku dne 1. 9. 2020 proběhne tradičně v budově školy od 7:30 h. Žáci zahájí školní rok ve svých třídách společně s třídními učiteli. Mimořádně dojde také k předávání učebnic na druhém stupni. Bylo by vhodné, aby žáci měli větší tašku nebo batoh. Předem upozorňujeme, že kvůli přísnějším [...]

Continue Reading

27 Srpen 2020 ~ 0 Comments

Nové vybavení dílen s podporou Zlínského kraje

V rámci projektu Podpora vybavení dílen v základních školách MaS05-19 jsme v uplynulém školním roce dokoupili nové nářadí a také elektrická zařízení. Většinová část dotace šla z FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE. Vše budeme ve výuce využívat k práci s různými materiály a k dalšímu přiblížení řemeslných dovedností žákům. Nově budeme moci používat například sady závitníků, sloupovou [...]

Continue Reading

22 Červen 2020 ~ 0 Comments

Organizace konce školního roku

Vážení rodiče milí žáci, organizace závěru školního roku bude probíhat následovně: 23. června – žáci 9. ročníku – odevzdání učebnic, vyklízení skříněk a úklid třídy. 25. června – žáci 6. a 7. ročníku – běžná výuka 1-4 vyučovací hodina, 5 vyučovací hodina od 11.00 do 12.00 hodin – odevzdání učebnic, vyklízení skříněk a úklid třídy. [...]

Continue Reading