Akce školy

21 Duben 2020 ~ 0 Comments

Obědy pro občany obce Šumice

Vážení spoluobčané, milí rodiče, základní škola Šumice by vám, v této složité době ráda nabídla možnost odběru obědů. Kuchyně bude v provozu v pracovní dny od pondělí 27. 4. 2020. V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Jaroslavu Mašejovou na čísle 737 163 952. Informace k obědům: • Cílem je odlehčit občanům, rodičům i [...]

Continue Reading

31 Březen 2020 ~ 0 Comments

Zápis do 1. třídy ZŠ ŠUMICE

Vážení rodiče, jak už jsem vás dříve informoval, proběhne zápis k základnímu vzdělávání bez osobní účasti dětí i rodičů. Zápis proběhne podle všech právních předpisů. Příjem žádostí k základnímu vzdělávání bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020. Postup je následující: Zákonní zástupci žádající o zapsání či odklad dítěte do ZŠ ŠUMICE: 1) Vyplní [...]

Continue Reading

30 Březen 2020 ~ 0 Comments

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, rád bych vás touto cestou informoval o průběhu a fungování distanční výuky na šumické základní škole. Jsem přesvědčen, že většina žáků a zákonných zástupců přistoupila k této netradiční situaci zodpovědně a vidí v ní i určitou výzvu. Slovo výzva bych použil i na opačné straně a to u pedagogů, kteří se v této [...]

Continue Reading

30 Březen 2020 ~ 0 Comments

S čím pracujeme v rámci distanční výuky

V následujícím komentáři bych pro vás rád shrnul, s jakými nástroji distančního studia pracujeme: 1) Hlavní komunikační kanál jsou maily. Školní emaily žáků na Gmailu s příponou zssumice.cz, přes tento email se přihlašují k účtu Google. 2) Na prvním stupni učitelé komunikují přes osobní maily zákonných zástupců. První stupeň školy je dále pokrytý elektronickou žákovskou [...]

Continue Reading

19 Březen 2020 ~ 0 Comments

Změna průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ Šumice

Vážení rodiče, na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol je tradiční zápis dne 21. 4. 2020 v ZŠ ŠUMICE zrušen. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí. O dalším postupu vás budeme informovat. Sledujte prosím [...]

Continue Reading

17 Březen 2020 ~ 0 Comments

Možnosti komunikace a domácí výuky

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom vám zpestřili domácí výuku či samostudium a upřesnili možnosti komunikace s učiteli. V příloze přikládám abecední seznam učitelů s emailovou adresou a předměty, které vyučují. Pedagogové ZŠ Šumice_abecedně Jinou formu výuky v těchto dnech odstartovala Česká televize: Pro nejmladší děti: UčíTelka (po – pá, 9:00 – 12:00) https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ Pro [...]

Continue Reading

17 Březen 2020 ~ 0 Comments

Ošetřovné pouze elektronicky

Vážení rodiče, z důvodů karantény bude škola vydávat žádosti o ošetřovné pouze elektronicky. Postup: 1) Emailem pošlete jméno, příjmení a rodné číslo dítěte na adresu michal.vraga@zssumice.cz 2) Škola Vám obratem zašle elektronicky potvrzený formulář. 3) Vytisknete, vyplníte a předáte zaměstnavateli. Děkuji za pochopení. Michal Vrága, ředitel školy

Continue Reading

12 Březen 2020 ~ 0 Comments

Výuka v době mimořádných opatření

Vážení rodiče, od pondělí 16. 3. 2020 začneme žákům zasílat výukové materiály k domácímu procvičování a samostudiu. Tímto vás žádáme o spolupráci, pokuste se upravit dětem režim dne tak, aby vše v klidu zvládly. Budeme se snažit, aby žáci mohli dělat úkoly co nejvíc samostatně a dostávali je v přiměřeném množství. Sledujte prosím e-maily od [...]

Continue Reading

11 Březen 2020 ~ 0 Comments

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení

Vážení rodiče, na základě Vašich telefonických dotazů Vás informujeme, pokud budete potřebovat potvrzení o OČR, vystaví vám jej škola. Veškeré informace k tomuto naleznete na stránkách hygienické stanice Zlín (Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – tel. čísla: 577 006 759, 724 221 953) nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde byla zveřejněna Informace pro [...]

Continue Reading

10 Březen 2020 ~ 0 Comments

Uzavření ZŠ Šumice

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví, bude Základní škola Šumice pro žáky uzavřena (platí i pro družinu a jídelnu školy). Toto opatření nabývá účinnosti dne 11. března 2020 a je platné až do odvolání. Rozhodnutí vlády plně souvisí se zhoršenou epidemiologickou situací a se šířením nemoci COVID 19. Aktuální informace sledujte na [...]

Continue Reading