Akce školy

22 Červen 2020 ~ 0 Comments

Organizace konce školního roku

Vážení rodiče milí žáci, organizace závěru školního roku bude probíhat následovně: 23. června – žáci 9. ročníku – odevzdání učebnic, vyklízení skříněk a úklid třídy. 25. června – žáci 6. a 7. ročníku – běžná výuka 1-4 vyučovací hodina, 5 vyučovací hodina od 11.00 do 12.00 hodin – odevzdání učebnic, vyklízení skříněk a úklid třídy. [...]

Continue Reading

04 Červen 2020 ~ 0 Comments

Rozvrhy – náhled

Continue Reading

03 Červen 2020 ~ 0 Comments

Rozvrhy konzultačních hodin 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, v přílohách najdete rozvrh konzultačních hodin na všechny 3 týdny. Rozdělení skupin a čestné prohlášení. Rozvrhy 2. stupeň Rozdělení skupin příloha_čestné_prohlášení

Continue Reading

02 Červen 2020 ~ 0 Comments

Konzultační hodiny 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, od 8. června startují skupinové konzultační hodiny pro žáky druhého stupně, přesněji 6. – 8. třídy. Žáci by docházeli do školy 2x týdně dle speciálního rozvrhu a rozděleni do skupin (max. 15 žáků). Výuka by probíhala pouze dopoledne od 7:30 do 11:00 (4 vyučovací hodiny). Následně by žáci odcházeli domů. Obědy [...]

Continue Reading

22 Květen 2020 ~ 0 Comments

Zásady provozu školy a denní organizace školních skupin

!!!!!!!!!!! Žák musí mít 2 roušky + 1 ručník na každý den, sáček na uložení roušky a ručníku. Při nástupu musí odevzdat čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem!!!!!!!!!!! Denní organizace: • Žáci vstupují do školy mezi 7:00 a 7:30 • Do školy vstupují pouze žáci (bez rodičů) a v roušce • Před školou je zákaz shlukování, [...]

Continue Reading

22 Květen 2020 ~ 0 Comments

Organizace výuky prvního stupně a zásady fungování školy

Výuka začne 25. 5. 2020 a bude probíhat denně. Výuka je rozdělena do dvou základních částí: 1) Dopolední část (výuková) – od 7:30 do cca 11:00 (zajišťují třídní učitelé) 2) Odpolední část (družina) – od 11:00 do 15:00 (zajišťují vychovatelky) Lavice ve třídách jsou poskládány tak, aby žáci byli v bezpečné vzdálenosti 2 metry Ve [...]

Continue Reading

12 Květen 2020 ~ 0 Comments

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče, v příloze je přiložen anonymní seznam dětí zapsaných do 1. ročníku ZŠ Šumice pro školní rok 2020/2021. Kód (registrační číslo) pro identifikaci najdete na žádosti o přijetí nebo v mailu o registraci. Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ) (1) Michal Vrága, ředitel školy

Continue Reading

07 Květen 2020 ~ 0 Comments

Informace pro 9. ročník

Informace k výuce 9. třídy  Každý žák bude mít minimálně 2 roušky + 1 (malý) ručník a sáček na jejich uložení  Žáci 9. třídy tvoří jednu skupinu – 15 žáků  Výuka bude probíhat 3krát týdně (pondělí, středa, pátek). Od 7:30 do 11:00  Výuka je směřována k přijímacím zkouškám, které proběhnou 8. [...]

Continue Reading

07 Květen 2020 ~ 0 Comments

Základní informace k organizaci výuky na 1. stupni

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 1. stupně, na základě rozhodnutí vlády dojde 25. 5. 2020 k návratu žáků prvního stupně do škol. Rád bych vám oznámil bližší informace o organizaci a dalších souvislostech. Bohužel, některé podrobnosti nelze naplánovat bez přesného počtu žáků, kteří využijí tyto vzdělávací aktivity. Základní informace k organizaci: • Výuka bude [...]

Continue Reading

04 Květen 2020 ~ 0 Comments

Návrat 9. ročníků do škol

Vážení rodiče na základě rozhodnutí vlády dojde 11. 5. 2020 k návratu 9. ročníku do škol. Výuka bude směřována k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. V této situaci je zákonný zástupce povinen do 7. 5. 2020 vyjádřit zájem, zda bude žák navštěvovat výuku. Dále je nutné, aby se zákonný zástupce seznámil a podepsal [...]

Continue Reading