Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd, 8 odborných učeben (fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka a ateliér) a 2 učebny pro školní družinu.
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých i plánovaných akcích a dalších důležitých věcech. Stránky obsahují také zásadní dokumenty školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

25 Listopad 2020 ~ 0 Comments

Návrat žáků do školy – 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, Od 30. listopadu 2020 se na základních školách mění forma výuky. První stupeň ZŠ bude školu navštěvovat prezenčně, což znamená standardně – každý den. Na druhém stupni bude zavedena tzv. rotační forma výuky, která se bude týkat 6., 7., a 8. třídy. 9. třída má plně prezenční formu výuky, tedy každý [...]

20 Listopad 2020 ~ 0 Comments

Distanční výuka a družina online

V půlce měsíce října přišlo opět nařízení, kdy žáci základních škol byli nuceni zůstat doma na distanční výuce. Aby se děti měly možnost vidět i s kamarády probíhala v obou odděleních družina online. Účast dětí byla dobrovolná, ale i přesto se těšila velké oblibě. Děti si nejen povídaly, ale proběhla také exkurze dětských pokojíčků, přehlídka [...]

20 Listopad 2020 ~ 0 Comments

Autoportréty

Firma Ateliery Žampach nás celoročně zásobuje různými zbytky výlisků a kartonů. Tentokrát jsme k recyklaci obdrželi naprosto skvostný materiál, který se svým tvarem už předurčoval k dalšímu zpracování. A tak vznikl jedinečný projekt autoportrétů dětí ze školní družiny, který zdobí naše šatny.  

20 Listopad 2020 ~ 0 Comments

Ohlédnutí ŠD před distanční výukou

Ještě měsíc září a část měsíce října jsme si dětmi školní družiny užívali všichni společně. I přes stálá hygienická opatření si děti užívaly pobyt venku, ale také nechyběl čas na oblíbené hry a tvoření. Oddělení dolní družiny si po letech pořídilo nová křesílka, děti se zdokonalovaly v dopravních značkách nebo si jen tak protáhly tělo [...]

20 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Pevný rozvrh on-line hodin (COVID – rozvrh)

Vážení rodiče, milí žáci, na základě velmi probíhající distanční výuky a poměrně velkého množství online hodin, bude nutné upravit aktuální rozvrh hodin. Stávající rozvrh hodin částečně kopíruje prezenční rozvrh, což je u současného počtu a délce videohovorů nedostačující a poněkud chaotické. Rozvrhy na 1. stupni si budou upravovat vyučující podle aktuálních potřeb či možností. Jelikož [...]

19 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 14. 10. 2020 došlo k uzavření základní škol a na základě tohoto rozhodnutí jsme přešli na distanční (vzdálenou) výuku. V rámci zlepšení distanční výuky jsme vytvořili všem žákům školní mailové účty (Gmail) a sjednotili tím platformu (G Suite, Google Apps for work), na které celá distanční výuka funguje. Jedná [...]

13 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Uzavření ZŠ Šumice

Vážení rodiče, milí žáci od zítřka, středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020, bude Základní škola Šumice uzavřena pro všechny žáky. Výuka bude probíhat distanční formou. Bude uzavřena školní družina i jídelna pro všechny strávníky. Volnočasové aktivity (kroužky) jsou do odvolání přerušeny. Žáci budou mít prodloužené podzimní prázdniny, které začínají 26. 10. 2020 [...]

09 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci, v následujících dvou týdnech dojde ke změnám ve výuce na druhém stupni základních škol. Na základě rozhodnutí MŠMT dojde k omezení výuku a následně bude probíhat tzv. střídavá výuka. Pro žáky naší školy to znamená, že: 12. – 16. 10. 2020 bude do školy chodit 6. a 7. třída (prezenční výuka) [...]

06 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Český den proti rakovině

Na naší škole jsme během sbírky „Český den proti rakovině“ vybrali 2 900,- Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.

02 Říjen 2020 ~ 0 Comments

Soustředění Praménku

Ve dnech 25. 9. – 28. 9. proběhlo nedaleko Buchlovic soustředění našeho DPS Pramének. Kromě zpívání jsme si užili také her v přírodě, táboráku s opékáním špekáčků a společné zábavy v chatě. Na pomoc nám kromě vedoucí Ádi přijeli i naši známí a zkušení táboroví vedoucí. Počasí, navzdory chmurné předpovědi, k nám bylo velmi milosrdné, [...]