Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd a 10 odborných učeben (fyzika a chemie, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna pro integraci a ateliér).
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých akcích a dalších důležitých zprávách. Stránky obsahují také hromadu historických fotografií, takže si to své zde najdou také bývalí žáci školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

21 Červen 2017 ~ 0 Comments

Návštěva Planetária v Brně

20. 6. navštívili žáci 6. a 9. třídy Hvězdárnu a planetárium v Brně. Po krátkém úvodu, ve kterém se podívali na hvězdnou letní oblohu a vývoj a současnost polohy jednotlivých známých souhvězdí, shlédli film s názvem Soumrak dinosaurů. Otec s dcerou je provedli historií života a příčinou zániku těchto pravěkých zvířat. Poté si prošli zajímavé [...]

19 Červen 2017 ~ 0 Comments

PRUHOVANÝ DEN

Ve čtvrtek 15. června vyhlásila ŠD pruhovaný den. Akce byla dobrovolná,ale i tak se připojily nejen ostatní ročníky, ale i většina zaměstnanců a školní kuchyně stylově připravila i polední menu. Všem to v proužkách náramně slušelo a děkujeme všem, kterým akce nebyla lhostejná. vychovatelky a děti ŠD

15 Červen 2017 ~ 0 Comments

O pohár starosty města Uh. Brod

V pondělí 12.6. proběhla v Uherském Brodě atletická soutěž žáků 2.-5. tříd „O pohár starosty města Uherský Brod“. Soutěžilo celkem 17 družstev z Uherského Brodu a okolí. Z naší školy se zapojili pouze žáci 4. a 5. třídy: Barbora Synčáková, Ondřej Koktavý, Karolína Dvořáčková a David Pummer. Jelikož zbylá část prvního stupně byla právě na [...]

14 Červen 2017 ~ 0 Comments

Školní družina na krmení kůzlátek

Ani teplé dny nás neodradily a vydali jsme se k panu Věrnému na prohlídku jeho malinkaté farmy. Děti si pro mlsné kozenky přinesly nasušené staré pečivo a mrkvičku. Někteří byli odvážní méně, jiní si mladé kozy nebojácně pohladily a nebáli se ani krmení, pro některé byl přímý kontakt se zvířetem velkým zážitkem. vychovatelky a děti [...]

14 Červen 2017 ~ 0 Comments

Den dětí

Blíží se konec školního roku a s našimi prvňáčky se budou loučit jejich patroni – deváťáci. Letos opět nejen pro prvňáčky, ale pro celý I. stupeň připravili zábavné dopoledne – DEN DĚTÍ. Naše mladší děti putovaly po deseti stanovištích, kde plnily různé zábavné úkoly. Chlapci si pak zahráli fotbal a děvčata vybíjenou. Závěrem byli všichni odměněni [...]

14 Červen 2017 ~ 0 Comments

Setkání s dravci

V pátek 9. června měly děti po delší době možnost vidět dravé ptáky, kteří se vyskytují v našich krajích. Chovatel poutavě řekl o každém několik zajímavostí.  S některými měly možnost se potkat hodně zblízka nejen děti, ale dokonce i paní učitelky.  Plusem bylo i skvělé počasí, takže nezbývá se těšit na další setkání s těmito [...]

08 Červen 2017 ~ 0 Comments

V Horné Súči zápasili i zaměstnanci školy

Dne 2.6. proběhl v rámci Dne dětí turnaj žáků se žáky naší družební školy v Horné Súči. Kromě turnaje žáků si v odpoledních hodinách zasportovali i učitelé a zaměstnanci školy. Změřili jsme s našimi slovenskými kolegy síly v takzvané učitelské sportovní všestrannosti, což bylo pět disciplín, které absolvoval každý znás. Jednalo se o střelbu ze [...]

08 Červen 2017 ~ 0 Comments

Turnaj v Horné Súči

Den dětí jsme netradičně oslavili mezinárodním turnajem s naší družební školou v Horné Súči na Slovensku. Utkali jsme se s borci tamější školy v sedmi disciplínách, a to ve fotbale starších žáků, fotbale mladších žáků, vybíjené děvčat, florbale hochů, florbale děvčat a střelbě ze vzduchovky, taktéž rozdělené na děvčata a hochy. V příjemné přátelské atmosféře [...]

04 Červen 2017 ~ 0 Comments

Mach a Šebestová ve školce

Mach a Šebestová – žáci 3.třídy navštívili ve školce budoucí prvňáčky. Zazpívali jim písničku, přednesli báseň, povyprávěli 3 příběhy o Machovi a Šebestové. Pomohli mladším kamarádům vyrobit kouzelné sluchátko a společně vymýšleli svá přání, která do něj s napětím vyslovovali. Všichni si postupně zahráli hru – „Cesta ke kouzelnému sluchátku“, kterou si pro své mladší [...]

02 Červen 2017 ~ 0 Comments

Školní výlet 4. a 5. třída

1. červena podnikly 4. a 5. třída výlet do VIDA parku v Brně. Děti si musely přivstat, odjezd od školy byl už v 6,45, ale zvládly to všechny a tak jsme vyrazili. Cesta proběhla bez komplikací a tak jsme po půl deváté vystoupili u Výstaviště v Brně a počkali, až nás do VIDA parku pustí. [...]