Vítejte na webových stránkách ZŠ Šumice!

Základní škola Šumice Základní škola Šumice je moderním školským zařízením, které nabízí vzdělání pro více jak 150 žáků. Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd, 8 odborných učeben (fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka a ateliér) a 2 učebny pro školní družinu.
Zde na webových stránkách školy se snažíme informovat současné žáky a jejich rodiče o aktualitách ze školy, proběhlých i plánovaných akcích a dalších důležitých věcech. Stránky obsahují také zásadní dokumenty školy.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

20 Září 2018 ~ 0 Comments

Setkání rodičů a přátel školy

Vážení rodiče, rád bych vás jménem svým a svých kolegů pozval na informativní a přátelské setkání k začátku školního roku. Informace předané během schůzek jsou zásadní pro dobré fungování vztahu mezi rodiči, žáky a školou. Vaše účast na schůzce je zásadní pro fungování některých uskupení (SRPŠ) a také kvůli informovanosti o dění ve škole. Děkuji. [...]

31 Srpen 2018 ~ 0 Comments

Kroužky pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, pro letošní školní rok jsme významně rozšířili nabídku volnočasových aktivit pro žáky prvního stupně ZŠ. Kompletní nabídku najdete zde. Nabídka kroužků pro žáky 2. stupně bude upřesněna začátkem září. Přihlášky si vyžádejte u třídních učitelů a vyplněné vracejte tamtéž. Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ

30 Srpen 2018 ~ 0 Comments

Školní družina oznamuje:

Letošní školní rok 2018/2019 zahájí školní družina slavnostním uvítáním prvňáčků 3.9. 2018 v dolní družině. Pro ostatní přihlášené žáky je otevřena horní družina od 9.00 h do 13.00 h.  Od úterý 4.9. 2018 pokračuje běžný provoz v obou třídách.                                                             Rozdělení:     dolní ŠD 1. a 4. třída,    horní ŠD 2. a 3. třída. Těší [...]

29 Srpen 2018 ~ 0 Comments

Zahájení školního roku

Školní rok zahájíme ve 2. – 9. třídě v kmenových učebnách v 7.30 a vyučování bude probíhat dvě vyučovací hodiny. Oběd je možné si přihlásit a vydává se od 10 hodin. První třída slavnostně zahájí v 8.00

19 Srpen 2018 ~ 0 Comments

Nabídka pracovní pozice asistent

Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště Příspěvková organizace 687 31, Šumice 113 __________________________________________________________________________________   Nabízíme:   Pracovní pozice: Asitent(ka) pedagoga   Náplň práce: spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, [...]

03 Červenec 2018 ~ 0 Comments

Pasování prvňáčků na čtenáře

Krátce před vysvědčením byli prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Navštívil je Písmenkový král s královnou Abecedou. Prvňáčci jim předvedli svoje čtenářské umění. Král a královna jim předali medaili čtenáře a záložky do knih. Popřáli jim hodně zábavy při čtení knih, které si již malí čtenáři můžou číst sami. S.Válková

29 Červen 2018 ~ 0 Comments

Anglický týden

4.-15.6.2018 proběhl na naší škole Active English Week, kurz AJ s rodilými mluvčími Jackem, Samem a Robertem z Velké Británie. Tato akce zaznamenala u dětí velký úspěch, zúčastnilo se jí přesně 100 zájemců z řad žáků 3.-9. třídy. Pavlína Pappová

29 Červen 2018 ~ 0 Comments

Branný den

Ve středu 27.6.2018 proběhl na naší škole branný den, kde získaly, či si rozšířily své znalosti děti všech ročníků teoretické znalosti a poté si vyzkoušely praktické dovednosti z oblasti evakuace, zdravovědy, chemické ochrany a používání zbraní. Nejvíce pozornosti jistě poutala střelba z repliky samopalu, ale i nasazování ochranné masky nebo ochranného obleku.

27 Červen 2018 ~ 0 Comments

Sluníčkový den a výlet do Nezdenic

Ve středu dne 20.6.2018 proběhl na naší škole sluníčkový den, do kterého se dobrovolně zapojili žáci naší školy. Paní kuchařky nám stylově připravily i výborný oběd do žluté barvy. Děti školní družiny čekal již tradiční výlet vlakem do Nezdenic. V Nezdenicích jsme mimo jiné navštívili babičku kamaráda Matyho Pelce, která nám umožnila krmení rybiček. I [...]

25 Červen 2018 ~ 0 Comments

Rodiče a děti

Na třídní schůzce jsem vyzvala rodiče, zda nechtějí přiblížit dětem jejich práci nebo koníčky. Několik rodičů mělo zájem a tak se rozběhla spolupráce, moc hezká a přínosná. Nejdříve jsme měli zdravovědu, paní Košibová děti seznámila s úrazy a nemocemi, první pomocí, kterou si děti mohly vyzkoušet. Asi o měsíc později paní Juříková uspořádala setkání, kde [...]